Принципи

Діяльність Організації базується на принципах:

  • добровільності;
  • самоврядності;
  • вільного вибору території діяльності;
  • рівності перед законом;
  • відсутності майнового інтересу їх членів;
  • прозорості, відкритості та публічності.